HR-advies/ondersteuning en HR-interim

Veelzijdig en diverse HR-dienstverlening

HR-advies/ondersteuning – van aanstelling t/m uitdiensttreding

Aandacht voor uw medewerkers doet ertoe! Dit is belangrijk, maar de tijd om hier echt mee aan de slag te gaan ontbreekt. U wilt immers grip op het functioneren van medewerkers én grip op de personeelskosten houden.

 

Wij adviseren en ondersteunen u onder andere bij:

Werving & Selectie • Functiebeschrijvingen • Organisatiestructuur • Organisatiediagnose • Opstellen HR-beleidsplannen • Begeleiden van organisatie- en cultuurveranderingen • ARBO en ziekteverzuim • Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken • Complexe personeelsdossiers • Begeleiden ontslagkwesties • Communicatie (werkoverleg) • Opstellen arbeidsvoorwaardenreglement  en handboeken personeelszaken • Coachen (individueel en in teamverband) • Loopbaanadvies • Mediation

 

U huurt ons in wanneer dat nodig is, op basis van een vast uurtarief. Een abonnement kan ook. Op deze manier heeft u heel voordelig toch een eigen HR-professional in huis! Nieuwsgierig?

HR-interim: direct expertise en kennis

Heeft u tijdelijk tekort aan kennis van HR? Zit u met een tijdelijk tekort aan HR-capaciteit? Ontbreekt de HR-deskundigheid en expertise? Heeft u behoefte aan begeleiding bij een reorganisatie? Wilt u een HR-afdeling opzetten? Maak in dat geval gebruik van de inzet van Henk Kooistra of een interim professional van Kooistra & Partners.

Een greep uit de bereikte resultaten

 • Hogere productiviteit door opzet en inzet praktisch werkende HR-instrumenten
 • De juiste medewerker op de juiste plaats
 • Voldoen aan de actuele HR- wet- en regelgeving
 • Oplossen arbeidsconflicten om ontslag te voorkomen
 • Zorgvuldig begeleiden van ontslagzaken
 • Reductie ziekteverzuim
 • Inzetten van een HR-scan waaruit duidelijk wordt wat de sterke – en de ontwikkelpunten zijn
 • Kritisch meedenken, praten en meewerken aan ontwikkeling van de organisatie
 • Deskundig begeleiden van reorganisaties
 • Coachen van medewerkers en teams op persoonlijke- en professionele ontwikkeling
 • Concrete en werkbare loopbaanadviezen.

Kosteloze HR-scan!

Maak kennis met onze HR-expertise door middel van de kosteloze HR-scan. Het doel is om u snel te laten zien waar u staat op HR-gebied én waar u naar toe wilt. Interesse? Zo ja, druk op de button kosteloze HR-scan. Om een representatief beeld te krijgen, adviseren wij u een aantal leidinggevenden en medewerkers de scan in te laten vullen.

Loopbaanadvies

Het loopbaanadvies van Kooistra & Partners is er op gericht de loopbaan en/of mobiliteit van medewerkers vorm te geven, met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De redenen om een dergelijk traject op te starten zijn heel divers. De aanpak is dan ook altijd maatwerk, omdat geen mens- en organisatie hetzelfde is. Het is nauwkeurig afgestemd op de vraag van de medewerker én de opdrachtgever.

Staat uw vraagstuk er niet tussen?

Neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken